پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد حقوق و تکالیف مردم در قانون مدیریت خدمات کشوری

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید:23

 

 

 

محتویات

مقدمه

تکلیف مدیران و کارکنان براساس ماده 25قانون مدیریت خدمات کشوری

مفاد منشور اداری اخلاقی

اهداف منشور

اصول حاکم بر منشور اداری اخلاقی

متن سوگندنامه کارکنان

پیشینه سوگند کارمند در قانون

هدف از آشناسازی مردم با حقوق و تکالیفشان

شیوه های اطلاع رسانی عمومی

اقدامات دستگاه ها برای رعایت تساوی حقوق مردم در شرایط مساوی 

تکالیف دولت در تأمین حقوق مردم و مراجعان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قسمتی از پاورپوینت

مقدمه

در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک نظام مردم سالار ومردم مدار حکومت از آن مردم است ومردم مستقیما در سرنوشتشان ودرتعیین ارکان نظام دخالت دارند وبر همین اساس است که در مراجعه به دستگاهها به آنان ارباب رجوع گفته می شود واین حکایت از ارزش وجایگاه مردم در نظام اداری دارد . لذا درچنین شرایطی میبایست متناسب با این نقش  ، قوانین ومقرراتی وضع گردد که به خوبی حقوق مردم را استیفا نماید .

و  .. . .